Mistä motivaatiota ja matematiikan mielekkyyttä massoille?

Koulutuksen tiedot

 • Milloin: 04.06.2013, 10:30-11:30
 • Missä: Exactum (HY), Helsinki
 • Järjestäjä: Helsingin yliopiston matematiikan laitos
 • Kouluttaja(t): Janne Cederberg

Helsingin yliopistolla toista kertaa järjestetty valtakunnallinen matematiikan opetuksen päivä (MatO-päivä) keräsi runsaasti osallistujia ja sai aikaan rakentavaa keskustelua matematiikan opetuksen tulevaisuudesta.

Esityksen tiivistys

Sisäisen motivaation rakennusosat

Oma osuuteni keskittyi siihen millaisia elementtejä oppimisen halun aikaansaaminen, tai oikeammin sanottuna esiin houkutteleminen, vaatii.

Sosiologian tutkimuksen valossa osoittautuu, että luovuutta ja ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä on kolme oleellista tekijää, jotka vaikuttavat merkittävästi sisäisen motivaation rakentumiseen:

 • Autonomia (autonomy)
  • Mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen tehtävän, ajankäytön, tiimin ja työkalujen näkökulmasta (autonomy in regards to task, time, team & tools).
  • Lukiossa tämä voi ilmetä esimerkiksi niin, että opiskelijoille annetaan vaikkapa kolmen tai kuuden viikon aikajakso ja selkeät tavoitteet, mutta tämän jälkeen mahdollisuus päättää itse ajankäytöstään.
 • Ammattitaito/osaamisen kokemus (mastery)
 • Arvo/merkityksellisyys (purpose)
  • Toimija kokee käsillä olevan toiminnan olevan merkityksellistä jossain laajemmassa kontekstissa.
  • Matematiikassa usein jo se, että ymmärtää mitä on tekemässä, riittää merkityksellisyyden kokemukseen.

Opetusvideoiden hyödyntäminen

Toisena osana käsittelyssä oli Opetus.tv:n opetusvideoiden hyödyntäminen osana opetusta.

Videoita voi esimerkiksi hyödyntää opettajajohtoisessa opetuksessa kehoittamalla opiskelijoita katsomaan videoita kotona ja oppitunneilla lasketaan tehtäviä (flipped classroom). Parempiin tuloksiin päästään kuitenkin tarjoamalla opiskelijoille edellä kuvattuja toimintatapoja ja kokemuksia, ts. videot ovat apuväline, mutta opetus ei ole ensisijaisesti opettajajohtoista.

Maot.fi-sivustolta löytyy lisää pedagogisia ideoita ja käytännössä ja tavallisissa kouluissa toimiviksi todettuja toimintatapoja.

Aiheen pohjustus

Aloitin esityksen Voimapiste™-esityksen vauhdittamana pecha kucha -formaattia hyödyntäen, ts. ajastetusti 20 sekuntia per kalvo. Esityksen tavoitteena oli saada aikaan keskustelua ja jättää syntyvälle keskustelulle myös aidosti tilaa ja aikaa.

Keskustelu

Esityksen ensisijaisena tavoitteena oli tosiaan saada aikaa keskustelua. Tilaisuuden mainostekstissä todettiin: ”Tule kuuntelemaan, kysymään, keskustelemaan ja kommentoimaan”.

Ja keskusteluahan syntyi! Ensin keskustelimme pienryhmissä aiheen pohjustuksen ja kalvojen pohjalta kalvojen edelleen pyöriessä 20 sekunnin tahdillaan seinällä.

Keskustelua riitti yli 15 minuuttia! Tämän jälkeen siirryttiin kirjaamaan ryhmissä esille tulleita kysymyksiä ja ideoita taululle ja keskustelu jatkui niiden pohjalta.

Osallistujien kommentteja

 • Riittääkö motivaatio opetusvideoiden katsomiseen kotona?
 • Poissaolijoiden mahdollisuudet pysyä ”kärryillä” paranevat
 • Ajan hallinta ja oppimistaidot:
  • Onko mahdollista oppia näitä taitoja?
 • Opetusvideot tuovat vaihtelua oppitunteihin:
  • ”Laitetaan ’setä’ välillä puhumaan”
 • Minäpystyvyys eli subjektiivinen kokemus omasta osaamisesta tärkeä!
 • Mobiililaitteiden hyödyntäminen opiskelussa
 • Opetustavat eivät ole toisiaan poissulkevia

Monipuolinen opetus: ideoita ja kysymyksiä

 • Oppilaiden motivaatio
 • Opettajan työn mielekkyyden kokemus
 • Haluaako oppilas omistaa oppimisensa?
 • Vapaus > vastuu
 • Matematiikasta puhuminen
 • Parikoe ja vastaavat vaihtoehtoiset arvointimenetelmät
 • Sama koe kahdesti

Kysyttävää tai kommentoitavaa?

Kirjoita kysymyksesi/kommenttisi alla olevaan kommenttikenttään 🙂