Onko TVT-avusteinen opetus lunastanut lupauksensa?

Koulutuksen tiedot

  • Milloin: 17.09.2013, 10:00-11:00
  • Missä: Paasitorni, Helsinki
  • Järjestäjä: Opetushallitus
  • Kouluttaja(t): Janne Cederberg (ja Mika Setälä)

Esityksen taustaa

Oppi menee parhaiten perille silloin, kun oppija itse on aiheesta kiinnostunut ja haluaa oppia. Lääketieteessä tunnetaan sama ilmiö: potilaan omalla asennoitumisella ja halulla parantua on vahva vaikutus paranemisnopeuteen!

Sisäinen motivaatio ulkoisen sijaan

Kuinka opetuksessa voitaisiin enenevässä määrin päästä opiskelijan oppimismotivaation suhteen ulkoisesta motivaatiosta sisäiseen? TVT-välineiden käyttäminen aikaansaa usein lyhyen innostuspiikin, mutta pidempiaikaisen oppimisen halun syntyminen vaatii muutakin.

Esityksen slidet

Valitettavasti Slideshare näyttää esityksen fontit väärin.