Yksilöllinen oppiminen, monipuolinen arviointi ja oppimisen omistajuus

Koulutuksen tiedot

  • Milloin: 12.10.2013, 10:00-13:00
  • Missä: Kimpisen lukio, Lappeenranta
  • Järjestäjä: Lappeenrannan lukiotoimi
  • Kouluttaja(t): Pekka Peura ja Janne Cederberg

Vapaaehtoinen ennakkotehtävä

Lue ennen koulutukseen saapumista seuraava artikkeli oppilasarviointiin liittyen.

Koulutuksen runko

Oppimipotentiaali ja Mastery Learning

Pekka Peura aloittaa koulutusosuuden tarkastelemalla sitä miksi suuri määrä oppimispotentiaalia jää kouluissa hyödyntämättä ja mitä tämän tyhjäkäynnin vähentämiseksi voidaan tehdä.

Sisäisen motivaation rakentuminen

Janne Cederberg jatkaa edellistä teemaa käsittelemällä tekijöitä, jotka vaikuttavat sisäisen motivaation vahvistumiseen ja opiskelijoiden haluun aktiivisesti nähdä vaivaa ja tehdä työtä oman oppimisensa parhaaksi.

Flipped classroom lyhyesti

Flipped classroom tarkoittaa toimintamallia, jossa harjoitustehtävien tekemisen sijaan kotona perehdytään uuteen teoria-asiaan esimerkiksi opetusvideoiden tai oppikirjan avulla. Oppituntiaika toisaalta käytetään paljolti harjoitustehtävien tekemiseen. Pekka käsittelee kyseisen toimintamallin hyviä ja huonoja puolia.

Vihkotyöskentely ja kurssikartat

Millaisia työskentelytapoja ja tiedon jäsentämisen välineitä oppitunneilla voisi hyödyntää? Pekkatarkastelee käytännölliseltä tasolta opiskelijoiden vihkotyöskentelyn tehostamista sekä ideaakurssikartoista.

Opetus.tv:n esittely

Opetus.tv on Internet-sivusto, jossa on tarjolla tuhansia opetusvideoita matematiikkaan ja luonnontieteisiin liittyen. Janne, sivuston yksi perustajista, kertoo Opetus.tv:n taustoista, tavoitteista ja nykytilasta.

Arviointi ja oppimisen omistajuus

Syksyllä 2013 Pekka kokeili FY7-kurssilla arviointitapaa, jossa kurssikoe oli vapaaehtoinen:

Sanoin opiskelijoilleni…, että kurssin lopussa oleva koe on vapaaehtoinen ja se ei vaikuta kurssin arvosanaan. Sanoin myös, että he saavat itse päättää omat arvosanansa. Pelkoni siitä, että antavatko kaikki nyt itselleen arvosanaksi 10, osoittautui täysin aiheettomaksi. Kukaan 55 opiskelijastani ei antanut itselleen arvosanaa 10!

Yhteenvetona tästä osiosta voidaan todeta:

Te opettajat, jotka tiedätte, miten ahdistavalta tuntuu olla arvioinnin kohteena: lopettakaa bulimiaoppimiseen kannustavan ja ihmisyyttä syrjäyttävän arviointikulttuurin ylläpitäminen…luottakaa oppilaisiinne, luottamus kyllä palkitaan.

Kysyttävää tai kommentoitavaa?

Mikäli sinulla on jotain mielessä, jota toivot käsiteltävän koulutuksessa, voit etukäteen kirjoittaa kysymyksesi/kommenttisi meille tähän alle. Koulutuksen jälkeen tämä voi myös toimia keskustelukanavana koulutuksesta nousseiden ajatusten jakamiseen.