Ulkoisesta sisäiseen motivaatioon: autonomia, taitavuus, tarkoituksellisuus

Koulutuksen tiedot

 • Milloin: 04.10.2014, 13:00-16:15
 • Missä: Vesannon yhtenäiskoulu
 • Järjestäjä: Nilakan kunnan koulut
 • Kouluttaja(t): Janne Cederberg

Taustaa

Lauantaina 4.10.2014 olimme Pekka Peuran ja Laura Tuohilammen kanssa Vesannolla idyllisen kauniissa Keski-Suomessa pitämässä koulutusta yli sadalle ala- ja yläkoulun sekä lukion opettajalle.

Aamupäivän kaikille yhteisen osuuden jälkeen pidimme kukin kaksi työpajaa ja koulutukseen osallistujat kävivät kahdessa pajassa kolmesta.

Sisäisen motivaation rakennusosat

Oman pajani aiheena oli se mitä elementtejä täytyy olla voimassa, jotta opiskelijan (tai kenen tahansa toimijan) sisäinen motivaatio ja halu saada aikaan tuloksia syntyy.

Oleelliset elementit sisäisen motivaation rakentumiseen/vahvistumiseen ovat sosiologian tutkimuksen nojalla seuraavat:

Autonomia

 • toimijalla on ikäänsä ja kapasiteettiinsa nähden riittävästi vaikutusmahdollisuuksia ja päätäntävaltaa oman tekemisensä aikatauluttamisessa
 • opettaja esimerkiksi määrittää raamit ja tavoitteet (haluttaessa yhdessä oppilaiden kanssa)
 • ”toimintasäde”/tavoitteenasettelu esimerkiksi 6 viikon mittainen jakso

Taitavuus (mastery)

 • Vygotsky käyttäisi termiä lähikehityksen vyöhyke, Zone of Proximal Development
 • Csíkszentmihályi käyttäisi vastaavasta asiasta termiä flow
 • Ideana on, että toimija kokee osaavansa tai vähintään voivansa omaksua käsillä olevan asian tai aihekokonaisuuden
 • Asia ei tunnu epätoivoisen vaikealta, mutta ei myöskään tylsistyttävän helpolta
 • Ulkoinen etenemispakko tai keinotekoinen ”et saa mennä vielä niin pitkälle” -hidastaminen turhauttavat

Tarkoituksellisuus (purpose)

 • Tämän ideana on, että toimija kokee tekevänsä jotain mielekästä
 • Mielekkyyden kokemus yleensä kasvaa mikäli toiminnan tarkoitus on oman itsen ulkopuolella; toiminnalla on jokin laajempi/merkittävämpi tarkoitus

Videoita aiheeseen liittyen

The surprising truth about what motivates us

Daniel Pinkin sosiologian tutkimukseen pohjautuvan esitelmän pohjalta laadittu piirrosanimaatio aiheesta:

Math class needs a makeover

Dan Meyer on matematiikan opettaja, joka on omalta osaltaan kyseenalaistanut perinteisiä opetuskäytänteitä. Videon ideat ovat sovellettavissa muihinkin oppiaineisiin kuin matematiikkaan:

Muistiinpanot pajan lopun keskustelusta

Molemmissa pajoissa käytettiin oman esitelmäosuuteni jälkeen noin 20 minuuttia keskusteluun ja ideointiin pöytäryhmissä. Tavoitteena oli miettiä päivän antia ja sitä kuinka päivän aikana mieleen noussutta voisi laittaa käytäntöön omaan opetusarkeen.

Huomaa, että muistiinpanot eivät sellaisenaan välttämättä aukea sellaisille, jotka eivät olleet tilaisuudessa paikalla.

Ryhmän 1 muistiinpanot Ryhmän 2 muistiinpanot