Ajatuksia oppimisesta

Koulutuksen tiedot

  • Milloin: 10.10.2014, 10:45-12:00
  • Missä: Helsinki Think Company
  • Järjestäjä: LUMA-keskus
  • Kouluttaja(t): Lauri Hellsten

Lauri Hellsten kävi 10.10.2014 kertomassa Oppimisen muotoilu – täydennyskurssilaisille yksilöllisen oppimisen opetusmallista sekä omista kokeiluistaan lukion fysiikan ja matematiikan kursseilla. Esityksen aikana tutustuttiin myös ketteriin tapoihin hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa osana opetusta.

Esityksen slidet