Sähköisen YO-kokeen ohjelmat, osa 1/2

Koulutuksen tiedot

  • Milloin: 30.10.2014, 13:00-16:00
  • Missä: Vantaa
  • Järjestäjä: Vantaan kaupunki
  • Kouluttaja(t): Janne Cederberg

Kaksiosaisen koulutuksen ensimmäisenä päivänä käsitellään seuraavia aiheita:

Kevyt tekstieditori

Lyhyiden nopeiden muistiinpanojen kirjaamiseen täysiverinen tekstinkäsittelyohjelma on turhan raskas!

Toimistosovellukset

Yleisimmin käytetyt sovellukset kuten tekstinkäsittely (kuten Word), esitysgrafiikka (kuten PowerPoint) ja taulukkolaskenta (kuten Excel).

Rasterigrafiikka

Arkikielen ”kuvankäsittelyohjelmat” kuuluvat tähän kategoriaan. Kuva esitetään kuvapisteinä, tiedostomuotoja esim: .jpg (valokuvat, web), .png (logot jne. piirrokset, web). Kuvan suurentaminen huonontaa näennäistä laatua.

Vektorigrafiikka ja diagrammit

Kuvat esitetään matemaattisesti vektorien avulla. Kuvia mahdollista suurentaa ja pienentää mielivaltaisesti laadun kärsimättä. Käytetään piirrosgrafiikalle kuten logojen nk. master-versioille. Ei voi käyttää valokuville! Voidaan laatia myös vuo-, organisaatio ja prosessikaavioita. Tiedostomuotoja esim: .svg (Scalable Vector Graphics: logot jne. piirrokset, myös web-tuki nykyään), .ai (Adobe Illustrator, ei tarjolla DOS:ssa).

Miellekartat

Laajojen asiakokonaisuuksien hahmottelemiseen toimijalle itselleen jonkun muun lopputuotoksen laatimista tukemaan. Voidaan toisaalta hyödyntää myös havainnekuvien laatimiseen.

Matematiikka

Matematiikkaan (ja myös esim. fysiikkaan ja kemiaan) soveltuvia dynaamisen geometrian ja symbolisen laskennan sovelluksia.

Fysiikka ja kemia

Mittausdatan käsittelyä, kemian rakennekaavojen piirtämistä jne.