Sähköisen YO-kokeen ohjelmat, osa 2/2

Koulutuksen tiedot

  • Milloin: 18.11.2014, 13:00-16:00
  • Missä: Vantaa
  • Järjestäjä: Vantaan kaupunki
  • Kouluttaja(t): Janne Cederberg

Kaksiosaisen koulutuksen jälkimmäisen päivän tavoitteena on, että osallistujat ovat ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen ennättäneet käyttää ensimmäisenä koulutuspäivänä käsiteltyjä ohjelmia osana omaa opetusarkeaan ja havainneet mitä ohjelmilla voi tehdä ja millaisia lisäoppimistarpeita kullakin opettajalla on.

Tämän pohjalta tarjotaan kohdennetumpaa ja yksilöidympää hands-on -työskentelytapaa, jossa osallistujilla on mahdollisuus saada vastauksia ensimmäisen koulutuspäivän ja sen jälkeisen käytännön harjoittelun kautta mieleen nousseisiin kysymyksiin.