Kategoria: Yleinen

Sähköisen YO-kokeen ohjelmat, osa 2/2

Koulutuksen tiedot Milloin: 18.11.2014, 13:00-16:00 Missä: Vantaa Järjestäjä: Vantaan kaupunki Kouluttaja(t): Janne Cederberg Kaksiosaisen koulutuksen jälkimmäisen päivän tavoitteena on, että osallistujat ovat ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen ennättäneet käyttää ensimmäisenä koulutuspäivänä käsiteltyjä ohjelmia osana omaa opetusarkeaan ja havainneet mitä ohjelmilla voi tehdä ja millaisia lisäoppimistarpeita kullakin opettajalla on. Tämän pohjalta tarjotaan kohdennetumpaa ja yksilöidympää hands-on -työskentelytapaa, jossa osallistujilla on mahdollisuus saada vastauksia… Read more →

Sähköisen YO-kokeen ohjelmat, osa 1/2

Koulutuksen tiedot Milloin: 30.10.2014, 13:00-16:00 Missä: Vantaa Järjestäjä: Vantaan kaupunki Kouluttaja(t): Janne Cederberg Kaksiosaisen koulutuksen ensimmäisenä päivänä käsitellään seuraavia aiheita: Kevyt tekstieditori Lyhyiden nopeiden muistiinpanojen kirjaamiseen täysiverinen tekstinkäsittelyohjelma on turhan raskas! Toimistosovellukset Yleisimmin käytetyt sovellukset kuten tekstinkäsittely (kuten Word), esitysgrafiikka (kuten PowerPoint) ja taulukkolaskenta (kuten Excel). Rasterigrafiikka Arkikielen ”kuvankäsittelyohjelmat” kuuluvat tähän kategoriaan. Kuva esitetään kuvapisteinä, tiedostomuotoja esim: .jpg (valokuvat, web),… Read more →

Sähköiseen tutkintoon valmistautuminen ennen 2016

Koulutuksen tiedot Milloin: 23.10.2014, 13:00-14:00 Missä: Lohjan Yhteislyseon lukio Järjestäjä: ISOverstas, Uusimaa Kouluttaja(t): Janne Cederberg Sähköiseen ylioppilastutkintoon siirtyminen aiheuttaa uutta opittavaa niin opettajille kuin opiskelijoillekin. Tavoitteena esityksen kannalta oli tarkastella mitä valmista digabi.fi-sivustolta löytyy niin tekniseen kuin sisällölliseenkin valmistautumiseen. Katso luennon slidet Read more →

Ajatuksia oppimisesta

Koulutuksen tiedot Milloin: 10.10.2014, 10:45-12:00 Missä: Helsinki Think Company Järjestäjä: LUMA-keskus Kouluttaja(t): Lauri Hellsten Lauri Hellsten kävi 10.10.2014 kertomassa Oppimisen muotoilu – täydennyskurssilaisille yksilöllisen oppimisen opetusmallista sekä omista kokeiluistaan lukion fysiikan ja matematiikan kursseilla. Esityksen aikana tutustuttiin myös ketteriin tapoihin hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa osana opetusta. Esityksen slidet Read more →

Ulkoisesta sisäiseen motivaatioon: autonomia, taitavuus, tarkoituksellisuus

Koulutuksen tiedot Milloin: 04.10.2014, 13:00-16:15 Missä: Vesannon yhtenäiskoulu Järjestäjä: Nilakan kunnan koulut Kouluttaja(t): Janne Cederberg Taustaa Lauantaina 4.10.2014 olimme Pekka Peuran ja Laura Tuohilammen kanssa Vesannolla idyllisen kauniissa Keski-Suomessa pitämässä koulutusta yli sadalle ala- ja yläkoulun sekä lukion opettajalle. Aamupäivän kaikille yhteisen osuuden jälkeen pidimme kukin kaksi työpajaa ja koulutukseen osallistujat kävivät kahdessa pajassa kolmesta. Sisäisen motivaation rakennusosat Oman pajani… Read more →

Teknologia uuden oppimisen mahdollistajana

Koulutuksen tiedot Milloin: 04.10.2014, 9:00-9:30 Missä: Vesannon yhtenäiskoulu Järjestäjä: Nilakan kunnan koulut Kouluttaja(t): Janne Cederberg Taustaa Lauantaina 4.10.2014 olimme Pekka Peuran ja Laura Tuohilammen kanssa Vesannolla idyllisen kauniissa Keski-Suomessa pitämässä koulutusta yli sadalle ala- ja yläkoulun sekä lukion opettajalle. Koulutuksen sisältö Oma osuuteni käsitteli teknologian avaamia mahdollisuuksia uuden oppimisen näkökulmasta. Pyrin tuomaan esille sitä ”porttiteoria” -tyylistä ajatusta, että esimerkiksi kauniiden… Read more →

Opetus.tv:n hyödyntäminen yläkoulun/lukion opetuksessa

Koulutuksen tiedot Milloin: 28.04.2014, 10:00-13:00 Missä: Nurmijärven yhteiskoulu Järjestäjä: KuumaPOP-hanke Kouluttaja(t): Janne Cederberg Koulutus oli osa KUUMA-kuntien KuumaPOP-hanketta, jonka tavoitteena on TVT-työkalujen opetuskäytön edistäminen ja sekä opettajien että opiskelijoiden TVT-osaamisen kartuttaminen. Koulutuksessa esiteltiin Opetus.tv:n sisältöä ja sisällön hyödyntämismahdollisuuksia yläkoulun ja lukion matematiikan ja luonnontieteiden opetuksessa. Read more →

Sähköisen YO-kokeen ohjelmat (GeoGebra ja LibreOffice)

Koulutuksen tiedot Milloin: 14.04.2014, 15:00-17:00 Missä: Forssa Järjestäjä: Forssan Yhteislyseo Kouluttaja(t): Janne Cederberg Digabi-käyttöjärjestelmän (DigabiOS) käynnistäminen Aloitetaan käynnistämällä Digabi-käyttöjärjestelmä muistitikuilta käyttäen koulun kannettavia tietokoneita. Tikulta käynnistäminen onnistuu seuraavasti: Sammuta kone. Laita Digabi-USB-tikku kiinni koneen johonkin (mihin tahansa) USB-porttiin. Käynnistä kone ja painele heti käynnistyksen jälkeen näppäimistön F9-näppäintä sekunnin välein. Kotikoneellasi tarvittava nappi saattaa olla joku muu kuin F9, esim. F12.… Read more →

Yhteisöllinen tuottaminen, käsitekartat ja kyselyt

Koulutuksen tiedot Milloin: 19.11.2013, 16:00-19:00 Missä: Pääskyntien koulu, Porvoo Järjestäjä: Osaava KKK-hanke (VESO-koulutus) Kouluttaja(t): Lauri Hellsten Koulutuksen sisältö Tutustutaan erilaisiin ilmaisiin palveluihin, joiden avulla käsitekarttoja voi tuottaa yksin, ryhmässä tai yhteisöllisesti koko luokan/kurssin kanssa (Popplet, MindMeister, Bubbl.us). Opetellaan myös, miten perinteisistä käsitekartoista ja kuvista saa luotua interaktiivisia (ThingLink). Esittelen muutaman erilaisen tavan toteuttaa kyselyitä ja testejä tietokoneavusteisesti (Google Drive Forms,… Read more →

Elektronisk utvärdering

Koulutuksen tiedot Milloin: 19.11.2013, 15:00-17:00 Missä: Vasa övningsskola Järjestäjä: Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan Kouluttaja(t): Janne Cederberg Utbildningen är riktad till matematik lärare som undervisar på högstadiet/gymnasiet. Diskussion om deltagarnas bakgrund På vilka sätt har du använt elektroniska möjligheter i din undervisning/utvärdering? Hurdana känslor har du om saken? Vad skulle du behöva (verktyg, idéer eller andra resurs)… Read more →